Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

ph advies


Uw Partner in Perspectief en uw Partner in Performance

"Soms is onze geest wel bezonnen genoeg, maar is hij niet voldoende veerkrachtig en te weinig geoefend om de juiste weg te vinden tussen al onze beslommeringen. Een advies is dan een welkome richtingwijzer, maar training is de weg naar succes". (vrij naar Seneca).

Paul Hartman