Richterserf 2, 3991 KE Houten |

ph advies


Uw Partner in Perspectief en uw Partner in Performance

"Soms is onze geest wel bezonnen genoeg, maar is hij niet voldoende veerkrachtig en te weinig geoefend om de juiste weg te vinden tussen al onze beslommeringen. Een advies is dan een welkome richtingwijzer, maar training is de weg naar succes". (vrij naar Seneca).

Paul Hartman

Per 1 januari 2020 heb ik mijn bedrijfsactiviteiten in verband met pensionering beeindigd.

Ik dank al mijn zakelijke relaties en cursisten voor de inspirerende opdrachten, workshops, coachingstrajecten en trainingen die ik heb mogen verzorgen.