Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

ph advies uw partner in organisatievraagstukken

Het speelveld van organisaties verandert voortdurend door de invloed van technologische, politieke en economische ontwikkelingen. Nieuwe technologieën en media doen hun intrede, bezuinigingen van de overheid zorgen voor andere middelenstromen en de concurrentie verandert voortdurend door nieuwe spelers of spelregels. Dat is niets nieuws, maar de veranderingen lijken wel steeds sneller te gaan.

Dat zorgt continu voor dilemma’s en een spanningsveld tussen de externe de interne omgeving. Bestuur en management staan dus voortdurend voor de opdracht om dat spanningsveld te managen en om te gaan met deze dynamiek door heroriëntatie op vragen als:

        “Wat maken we en voor wie?” en ”Hoe en waar maken we dat?” (strategievraagstukken) 

        “Wie hebben we daarvoor nodig?” en “Hoe organiseren en borgen we dat?“ (beheersingsvraagstukken).

De opdracht om te innoveren, groei en bloei te realiseren en tegelijkertijd de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie te borgen vergt de kunst om de balans te houden tussen de eisen van vandaag en morgen. Een klankbord, extra expertise en een frisse kijk van buiten blijken daarbij vaak welkom en een toegevoegde waarde om gewenste veranderingen te realiseren.

ph advies levert die toegevoegde waarde: 

-  door project- en interimmanagement; 

-  door advisering op het gebied van strategie-ontwikkeling, organisatie-inrichting en beheersingsvraagstukken; 

-  door begeleiding van veranderingstrajecten en teamontwikkeling.  

Kortom:  ph advies  is uw partner in perspectief en partner in performance

Onze inspiratie en uitdaging

"Mensen over de grenzen van hun eigen positie en organisatie-eenheid laten kijken, helpen elkaars kwaliteiten te versterken en hen een gezamenlijk doel laten ontdekken. maar ook op de juiste plaats en op het juiste moment 'geultjes' graven om te zorgen dat het water uitkomt waar je het wilt hebben"