Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519


Europees programma Brain Flow / project Local Action Groups on Talent

Opdrachtgever  Regio Achterhoek

Project was onderdeel van Europees INTERREG IVC programma Brain Flow, waarin Europese grensregio’s samenwerken aan het ontwikkelen en het implementeren van maatregelen om talent aan te trekken en voor de regio te behouden.

Probleemstelling

Door de perifere locatie zijn grensregio’s bijzonder kwetsbaar voor vertrek van gekwalificeerde mensen: de zogenaamde Brain-drain. Deze kwetsbaarheid wordt versterkt door een vergrijzende bevolking en verschuivingen op de arbeidsmarkt.

De deelnemende grensregio’s in dit project hebben overeenkomstige uitdagingen: het imago van de regio’s is niet aantrekkelijk genoeg voor talentvolle jongeren. Talent gaat de regio uit om elders te studeren (Achterhoek), er is onvoldoende werk voor talent (Navarra) of er is te weinig talent om een gewenste omslag te maken (NRW). Binnen de regio’s zijn er vele, maar gefragmenteerde en ongecoördineerde acties. Dit leidt nu tot een suboptimaal effect.

Vraag van opdrachtgever

  • Vertegenwoordig de regio Achterhoek in dit project ‘Local Action Groups on Talent’ in de rol van expert.

  • Ontwikkel een aanpak en breng in kaart wat er op dit moment in de regio gebeurd en inventariseer best practices

  • Doe aanbevelingen wat we in de toekomst nodig hebben en hoe we acties beter kunnen afstemmen

  • Organiseer een ‘Local Action Group on Talent’ en ontwikkel met hen een regionaal actieplan

  • Publiceer de resultaten.

Aanpak

  • Er werd eerst een aanpak en methodologie voor het project ontwikkeld, waar alle projectpartners mee aan de slag konden gaan.

  • De eerste fase ‘Make it Visible’ van het project omvatte een onderzoek en analyse van de economische ontwikkeling van de regio. Demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen en discrepanties op de arbeidsmarkt, gerelateerd aan de onderwijssituatie in de regio waren daarin thema’s. Een Local Action Group werd vormgegeven.

  • In de tweede fase ‘Make it Better’ werden best practices, kansrijke strategieën, concrete aanbevelingen, een actieplan en acties geformuleerd.

Eindresultaat

  • Een Local Action Group, een actieplan en concrete acties voor de Achterhoek, ingebed in de Achterhoek 2020 Strategie.

  • Publicatie ‘Europe’s got Talent’ (Doetinchem, november 2013)

Dit Project werd  door internationale jury tijdens de Agora Talentia Conferentie in Pamplona (Sp) op 31 mei 2013 beoordeeld als beste project van Brain Flow door de relevantie, presentatie en toepasbaarheid en werd winnaar van de European Talent Cup Competition.


     terug naar projecten                                                                                                                                                                                            naar volgend project