Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Fusietraject Waterschapslaboratoria en vorming van AQUON

Opdrachtgever AQUON, Instituut voor wateronderzoek en advies


Probleemstelling

Negen Waterschappen en Hoogheemraadschappen maakten gebruik van totaal vier eigen waterlaboratoria met vestigingen in Rotterdam, Breda, Boxtel, Leiden en Tiel.

Deze Waterschappen besloten om deze vier laboratoria te fuseren tot één nieuw Instituut voor wateronderzoek en advies.

Deze vier laboratoria met vijf vestigingen hadden ieder een eigen kwaliteitssysteem en waren alle door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd. Door de fusie moesten deze kwaliteitssystemen worden geïntegreerd en moest de nieuwe organisatie worden geaccrediteerd. Daarnaast moest de nieuwe organisatie voldoen aan wet en regelgeving op gebied van Arbo en Milieu.

Vraag van opdrachtgever

  • Geef leiding aan de vijf kwaliteitsmanagers en aan het proces van integratie van de vier kwaliteitssystemen tot een nieuw geaccrediteerd en digitaal beschikbaar kwaliteitssysteem voor nieuwe fusielaboratorium AQUON.

  • Geef leiding aan werkgroep Arbo en Milieu met als doel er voor te zorgen dat het nieuwe fusielaboratorium op de startdatum voldoet aan wet en regelgeving op gebied van Arbo en Milieu.

Aanpak

  • Met de vijf kwaliteitsmanagers werd stap voor stap in een jaar tijd een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld, waarin alle essentiële bedrijfsprocessen van de nieuwe organisatie werden vastgelegd en alle verrichtingen conform de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025 werden ondergebracht. Daarnaast werd dit kwaliteitssysteem geconverteerd naar een nieuwe digitale omgeving. 

  • Met een werkgroep van Arbo- en Milieu coördinatoren werden de essentiële Arbo- en Milieu procedures voor de nieuwe organisatie vastgelegd, de bedrijfsnoodplannen waar nodig aangepast en de  Stralingbeschermings- en BHV-organisatie van de nieuwe laboratoriumorganisatie vormgegeven en ingericht.

Eindresultaat

  • De Raad voor Accreditatie heeft AQUON accreditatie verleend voor het nemen van monsters en het uitvoeren van analyses betreffende oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, waterbodems en slib. De beoordeling is uitgevoerd ten opzichte van NEN-EN-ISO/IEC 17025.

  • AQUON voldeed bij de start aan  de Arbo- en Milieu wet en regelgeving en beschikte over adequate Arbo- en Milieuprocedures, bedrijfsnoodplannen en een adequate BHV- en Stralingbeschermingsorganisatie.


      terug naar projecten                                                                                                                                                        naar volgend project