Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Management- en Organisatie-ontwikkelingsprogramma

Opdrachtgever ZonMW, Subsidieverdeler voor innovatie in de medische wetenschappen en zorgsector

Probleemstelling

Door een sterke groei en een veranderende opgave waren een andere aansturing door het management en aanpassingen van de interne organisatie nodig. Om dit traject van organisatie- en management-ontwikkeling te faciliteren wilde het managementteam externe begeleiding.

Dit moest de hele organisatie (managementteam, coördinatoren, programmaregisseurs) ondersteunen in de opgave om te groeien naar resultaatverantwoordelijkheid en een professionelere aansturing.

Vraag van klant

  • Ontwikkel een flexibel en dynamisch Management Development traject dat aangesloten blijft op actuele ontwikkelingen 

  • Faciliteer dit traject.

Aanpak

  • Samen met een voorbereidingscommissie werd een flexibel en dynamisch programma ontwikkeld, dat voortdurend aangesloten bleef op actuele in- en externe ontwikkelingen.

  • Het programma bestond uit een mix van trainingsmodules en themagerichte werkconferenties met het managementteam, aangevuld met doelgroepgerichte, teamgerichte en individuele coaching.

  • Tussen de modules door werd gewerkt met opdrachten en de ontwikkelingen werden steeds gemonitord. Dit management- en organisatie- ontwikkelingsprogramma had een doorlooptijd van twee jaar.

Eindresultaat

Ontwikkeling van de organisatie en professionalisering van het management.

Delegatie van directieverantwoordelijkheden, portefeuillehouderschap, resultaatverantwoordelijkheid, strategie en regie en een professionelere aansturing van programma’s zijn daarbij kernwoorden.


    terug naar projecten                                                                                                                                                            naar volgend project