Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Invoeringstraject ‘Projectmatig werken en effectief samenwerken’


Opdrachtgever gemeente Opmeer

Probleemstelling

Voor de realisatie van een kwaliteitsslag en om invulling te geven aan de kernwaarden “klantgericht werken”, “kwaliteitsbewust werken” en “resultaatgericht werken” van de gemeentelijke organisatie, werden twee ontwikkelingsprogramma’s “gewoon bereikbaar “ (verbetering dienstverlening) en “gewoon doen” (verbetering werkprocessen) gestart. Het invoeringstraject ‘Projectmatig werken en effectief samenwerken’ was daarbij een onderdeel van het verbeteren van de gemeentelijke werkprocessen.  

Vraag van de opdrachtgever

  • Begeleidt ons bij het invoeren van projectmatig werken.

  • Begeleidt ons bij ons streven effectiever en beter samen te werken in de organisatie.

  • Verzorg een passend opleidingstraject voor alle medewerkers van de gemeente Opmeer.   

  • Leg alle betrokken werkprocessen, procedures en formats vast in een handboek.

Aanpak

Het traject omvatte het inrichten van werkprocessen, ontwerpen van procedures en formats en deze vastleggen in een handboek.

Daarnaast het uitvoeren van 5 trainingsmodules voor het management en alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

Deze modules waren: ‘Opdrachtgeverschap’, ‘Sturing geven aan Projecten’, ‘Projectmatig werken’, ‘Planmatig & Resultaatgericht werken’ en ‘Effectief samenwerken’.

Eindresultaat

De gemeente beschikt over een helder handboek met procedures, beschrijving van de werkprocessen bij projectmatig werken en formats.

Alle medewerkers zijn getraind in het projectmatig werken, zodat iedereen weet wat de bedoeling van projectmatig werken is en dezelfde taal wordt gebruikt.

Alle medewerkers kennen de dynamiek van samenwerken en de processen om effectiever in teams samen te werken en kunnen daar door toegenomen duidelijkheid over rollen en gedrag met meer werkplezier mee omgaan.


       terug naar projecten