Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Organisatie en toekomstperspectief  Klinische afdelingen

Opdrachtgever Universitair Medisch Centrum

Probleemstelling

Binnen verschillende organisatorische eenheden van het Utrechts Medisch Centrum wordt onderzoek en diagnostiek op het gebied van klinische microbiologie, infectieziekten, het afweersysteem, ontstekingsprocessen en weefselschade uitgevoerd.

Om, ondanks een financiële taakstelling, de koploperpositie van het Medisch Centrum te kunnen behouden, wilde men de samenwerking tussen de onderdelen, de laboratoriumactiviteiten en faciliteiten anders organiseren. De programmering van het onderzoek in de diverse afdelingen wilde men beter en integraal afstemmen.

Vraag van opdrachtgever

  • Ondersteun ons bij het expliciteren en definiëren van ons toekomstperspectief, onze ambities en onderzoeksstrategie binnen de randvoorwaarden van een financiële taakstelling;

  • Breng de dilemma’s, keuzes en knelpunten in kaart die nu belemmerend werken om onze ambities te realiseren;

  • Geef aan welke structuur, middelen en faciliteiten nodig zijn om een effectieve en doelmatige samenwerking tot stand te brengen.

Aanpak

Samen met het management en wetenschappelijke stafleden werd een toekomstvisie uitgewerkt, onderzoekslijnen opnieuw gedefinieerd en werden ambities geconcretiseerd.

Het primaire proces van onderzoek, diagnostiek, advisering en onderwijs werd vertaald naar concrete doelstellingen en naar consequenties ten aanzien van infrastructuur, financiën, personeel en organisatie en de verschillende kwaliteit- en beheersystemen.

Resultaat

Een stroomlijning van de primaire processen en een nieuwe structuur, waarin die processen gestalte krijgen. Daarnaast werden de aangegeven consequenties vertaald naar een actieplan en acties. Extra investeringen werden naast enkele efficiency operaties gerealiseerd om het beoogde toekomstperspectief gestalte te kunnen geven.

NB

In enkele vervolgprojecten werden een operationeel plan voor de afdeling Ziekenhuishygiëne en de consequenties van outsourcing van de mediaproductie uitgewerkt.

Een cursus ‘projectmatig werken’ ondersteunde de uitvoering van het operationeel plan.


   terug naar projecten                                                                                                                                                            naar volgend project