Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Ontwikkeling Science Plan

OrganisatiOnderzoeksinstituut NIOZ

Probleemstelling

Management en medewerkers van een wetenschappelijke afdeling binnen een onderzoeksinstituut hadden de ambitie om hét expertisecentrum op haar gebied te zijn. Door personele wisselingen met name binnen de groep van principal scientists was er de behoefte om de huidige focus en positie van de afdeling te herijken. Het nieuwe managementteam en de medewerkers van de afdeling wilden daartoe samen werken aan een nieuw perspectief en dat wilden zij vastleggen in een afdelingsplan voor de komende vijf jaar.

Vraag van opdrachtgever

Help ons een breed gedragen Science Plan te ontwikkelen waarmee we de afdeling helder kunnen profileren en positioneren.

Kan dat proces zo ingericht worden, dat we scherp te krijgen waar we samen voor staan én gaan en wat we daarvoor moeten oppakken.

Aanpak

De aanpak bestond uit drie stappen:

  • Inventariseren van de bestaande en gewenste positie van de afdeling en de ambities en verwachtingen van haar wetenschappelijke stafleden.

  • Gezamenlijk opstellen van het afdelingsplan en spelregels voor de samenwerking.

  • Uitwerken van het afdelingsplan, haar consequenties en de daaruit voortvloeiende acties.

Dat betekende niet alleen het vaststellen van een afdelingsplan met een inhoudelijke koers en strategische keuzes en de vertaling daarvan in consequenties, gerelateerd aan concrete, praktische en realistische mogelijkheden. Het betekende ook een proces waarin het uitwisselen van ideeën, wensen, verwachtingen en ambities een belangrijke plek heeft en een proces van teamvorming met het opstellen van gezamenlijke spelregels (hoe gaan we met elkaar om) voor de afdeling.

Resultaat

Een door ieder gedragen Science Plan, een wervingsplan en een plan om de afdeling wetenschappelijk scherper te profileren.

De uitkomst van het proces was daarnaast een toegenomen betrokkenheid bij de afdeling en een versterkt onderling vertrouwen tussen de principal scientists.


   terug naar projecten                                                                                                                                                            naar volgend project