Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Verzelfstandiging TNO Quality and Safety

Opdrachtgever TNO

Dit project werd in een samenwerkingsverband uitgevoerd met HH-IM.

ph advies heeft de HRM en Quality Control aspecten (ISO 17025, GLP) voor zijn rekening genomen. 

Probleemstelling

De TNO Business unit Quality and Safety werd verzelfstandigd. Dat betekende dat de BU onkoppeld en ontvlecht moest worden van de moederorganisatie TNO en dat de nieuwe organisatie TNO Triskelion bv  moest worden ingericht.

Vraag van opdrachtgever

  • Ondersteun het management bij de ontvlechting van de TNO Business Unit van de moederorganisatie TNO als de inrichting van de nieuwe zelfstandige organisatie TNO Triskelion bv in alle bedrijfsvoeringfacetten.

  • Zorg ervoor dat de nieuwe organisatie op de startdatum voldoet aan alle wet en regelgeving, dat de organisatie bedrijfsklaar is en voldoet aan alle eisen van Good Laboratory Practice (GLP) en van de Raad voor Accreditatie (ISO 17025) en haar activiteiten zonder onderbreking kan voortzetten.

Aanpak

Met een team van drie externe adviseurs (1 juridische  en ICT aspecten, 2  facilitaire en financiële aspecten, 3 HRM en Quality Control aspecten) en interne stafleden werd dit traject opgepakt. ph advies heeft daarvan de HRM en Quality Control aspecten (ISO 17025, GLP) voor zijn rekening genomen.

Tevens evaluatieonderzoek uitgevoerd naar knelpunten en ervaringen personeel in de  eerste fase van het ontvlechtingproces ten behoeve van overleg met de Ondernemingsraad.

Eindresultaat

De bedrijfsvoeringprocessen van nieuwe zelfstandige organisatie TNO Triskelion bv waren ingericht, waar nodig was de organisatie ontvlecht en ontkoppeld van de moederorganisatie TNO en waren contracten over gezamenlijk gebruik van faciliteiten en onderhoud met de moederorganisatie TNO gesloten.

Er was een nieuwe Stralingsbeschermingorganisatie voor TNO Triskelion bv  ingericht en een nieuw Kwaliteitssysteem bij de RvA ter accreditatie voorgelegd.


        terug naar projecten                                                                                                                                                      naar volgend project