Richterserf 2, 3991 KE  Houten  |  030 - 6342519

Managementgames bij ph advies

Versterken van de samenwerking binnen je team, elkaars kwaliteiten en valkuilen leren kennen en letterlijk spelenderwijs de do's en don'ts van goed management ervaren: dat is het resultaat van een dag ‘gamen’ met je eigen management- of projectteam.


Een unieke ‘leren-door-doen-ervaring’ met één been in de realiteit


Dit  managementgame is een vereenvoudiging en nabootsing van de complexe werkelijkheid, zoals die zich in tal van grote projecten aandient. Dit game is specifiek ontwikkeld om project- en teamleiders meer zicht en grip te laten krijgen op complexe processen in de praktijk en hun eigen effectiviteit daarin. 

Het Managementgame

Bij dit managementgame gebruiken we een computersimulatie, waarvan de output steeds als katalysator dient voor het management- en groepsproces aan tafel en de deelnemers steeds informatie en feedback verschaft op hun beslissingen en keuzes.

Het spel speelt zich af in het spanningsveld van complexe ontwikkelingen in de technologie, de markt en externe omgeving en de eigen interne organisatie en bedrijfsstrategie.

Tijdens het managementgame zullen de deelnemers hun eigen team moeten organiseren, taken verdelen en steeds strategische keuzes moeten maken. Ze moeten omgaan met flink wat onzekerheden en risico’s. Zij zullen beslissingen moeten nemen ten aanzien van het inzetten van hun uiteraard schaarse resources (budget, mensen, middelen). Beslissingen die impact hebben op de motivatie van personeel en uiteindelijk op het succes van het team.

Het gaat dus om management én samenwerking.

 Feedback

Bij de nabespreking ligt de focus in het eerste deel op de keuzes en beslissingen van de groep en hun impact,  steeds in relatie tot de realiteit en de praktijk van de deelnemers.

In het tweede deel ligt de focus echter op de samenwerking binnen het team en de individuele bijdrage van iedere deelnemer aan het teamproces. Daarbij krijgt elke deelnemer ook intensieve persoonlijke feedback van de trainer en andere deelnemers, met de bedoeling bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.


Meer weten neem contact op en maak een afspraak.

Teambuilding met een managementgame


Dit managementgame kan ‘stand alone’ gespeeld worden, maar is ook heel goed te combineren met andere elementen zoals een Teambuildingsdag , een Strategiebijeenkomst of met trainingen op het gebied van Projectmanagement  of Teamleiderschap.

Naast dit hierboven beschreven game heeft ph advies bv ook nog een aantal andere, kortere Managementgames die in gezet kunnen worden in Workshops, Trainingen of Teambuildingsbijeenkomsten.

Neem contact op of maak een afspraak met ons op over de mogelijkheden